hermes replica for women replica handbags louis vuitton replica replica watches rolex replica omega replica cartier replica replica watches watches replica rolex replica omega replica cartier replica replica watches rolex replica omega replica cartier replica replica watches rolex replica omega replica cartier replica replica handbags hermes replica louis vuitton replica replica watches rolex replica omega replica 24rolexlive.com replica watches rolex replica omega replica cartier replica replica watches watches replica omega replica rolex replica rolex replica omega replica replica watches 24rolexlive.com replica watches rolex replica 2015 replica watches replica watches rolex replica swiss replica watches 2015 replica watches designer replica watches
Aндела АД - Вашият доставчик на инертни материали
 
  Начало» Съобщения»

   Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0011-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Андела" АД чрез закупуване на новo енергийно ефективно оборудване”


Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „АНДЕЛА” АД с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова трошачно-пресевна инсталация (ТПИ), тип "промивна" (Мярка 1 от енергийния одит)

 
   СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
   ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0011-C01 „Повишаване на ене
 


Контакти



eXTReMe Tracker